Sievidova, I. ., E. . Pakhucha, V. . Chumak, L. . Shovkun, A. Novikov, I. . Zakharov, and O. . Skrypnyk. “Assessment of Economic Risks in the Context of Strategic Enterprise Management ”. European Journal of Sustainable Development, vol. 10, no. 3, Oct. 2021, p. 231, doi:10.14207/ejsd.2021.v10n3p231.